Landgoed

Arbeidershuisje

In 1880 werd door dagloner Jacob de Vries en zijn vrouw Janna Bijma vier are grond aan de Hoornsevaart gekocht. Daarop werd dit Arbeidershuisje gebouwd dat tot 1959 werd bewoond. Het Ommelander Museum heeft het monument hersteld en in 1993 in gebruik genomen. Nu geeft de inrichting van huisje een goed beeld van het leven van een landarbeider en zijn vrouw rond 1900.

land arbeidersh 2