Over Verhildersum

Het bestuur en staf

Het bestuur van de Stichting Landgoed Borg Verhildersum

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er op Verhildersum gebeurt. De eindverantwoordelijkheid komt vooral tot uitdrukking in de vaststelling van het beleid, het vaststellen van doelen en de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.  Naast deze sturing op eindverantwoordelijkheid zal het bestuur impulsen geven voor beleidsontwikkeling, Het bestuur heeft ook een belangrijke rol in het onderhouden van een goede communicatie met externe organisaties. Het dagellijkse reilen en zeilen van het Landgoed, de uitvoering, ligt in handen van de leden van directie en staf.

 

Leden van het bestuur

Dhr. J. Hink                   voorzitter

Dhr. T. Duursma,           secretaris

Dhr. W. Stroetinga,        penningmeester

Mw. A. I. Sijpkens-Luitjens

Mw. G. van der Veen

 

Leden van de staf

Dhr. Gerrit Alssema         directeur

Dhr. Hans Kosmeier         hoofd interne dienst

Mw. Aaf de Weerd           PR/beheer Borg/ museumwinkel/catering 

Mw. Petra Klooster          coördinator vrijwilligers/administratie