Verhildersum_web_slider_03

Edzard Jacob

Tjarda van Starkenborgh


.

Edzard Jacob Tjarda van Strakenborg (1657-1716)

Laat Edzard thuiskomen!

De oudste zoon van Allard, Edzard Jacob Tjarda  van Starkenborgh, werd in 1673 heer op Verhildersum. Hij had een militaire loopbaan als generaal- majoor van de ruiterij en commandeur van Coevorden.Frouwina Eeck (1657-1680) was de eerste vrouw van Edzard Jacob: zij overleed een week na de geboorte van hun dochter Gratia Susanna Tjarda van Starkenborgh. In de doopakte van Gratia is te vinden dat ze geboren is in de Guldenstraat te Groningen.

Een paar jaar nadat haar moeder was gestorven stierf ook Gratia Susanna. Ze werd gedoopt op 20 oktober 1680 in de Nieuwe Kerk te Groningen en ze overleed op 24 juli 1684.

Het tweede huwelijk van Edzard Jacob was met Anna Habina Lewe van Middelstum in 1684. Zij kregen tien kinderen, van wie drie jong overleden.

  1. Allardt Jan Tjarda van Starkenborgh (1685-±1687) Jong overleden.
  2. Allard Jan Tjarda van Starkenborgh (1686-1717).Overleed ongehuwd, 31 jaar oud.
  3. Geertruida Tjarda van Starkenborgh. Overleed jong, voor 1688.
  4. Geertruida Tjarda van Starkenborgh (1688-1762). Overleed ongehuwd op 74-jarige leeftijd.
  5. Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh (1690-±1700). Overleed jong.
  6. Gratia Susanna Tjarda van Starkenborgh (1693-1770). Zij trouwde in 1736 met Edzard Grevingh, heer op Grevinga te Leermens, een zoon van Edzard Grevingh en Anna Smedingh, en weduwnaar van Meinardina Meyer en van Johanna Arnolda Ulgers.
  7. Anna Bouwina Tjarda van Starkenborgh (1696-1752). Zij trouwde in 1722 met Scipio Meckema van Aijlva (gestorven in 1732), heer op Tamminga te Hornhuizen, kapitein en ritmeester, weduwnaar van Anna Wilhelmina van Innund Kniphausen.
  8. Eilco Onsta Tjarda van Starkenborgh (1697-1750). Hij trouwde met Eitje Jacobs Bennema.
  9. Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh (1700-1771). Zijn eerste huwelijk was met Elisabeth van Diepenbroeck (1712-1730)158, door het huwelijk werd hij heer te Middelstewehr-", en zij kregen een dochter Anna Habina Tjarda van Starkenborgh (1730-1799). Edzard Jacob was hofrichter (lid van het provinciaal gerechtshof van Oost-Friesland), zijn tweede huwelijk was met Anna zur Mühlen (±1718-1773). Anna, die verwittwete Frau Hafrichterin van Starekenbarg, stierf na zes weken koliek te hebben gehad mit vielen andern schweren zufällen. Edzard Jacob (1700-1771) woonde in de buurt van Emden en van hem is waarschijnlijk een muziekboekje uit 1720 afkomstig. Er staan dansen, liederen met Franse tekst en kerkliederen in; het laatste was erg gangbaar voor het gebied waar hij woonde. Zoals blijkt uit de inlegde aantekening was het boek een geschenk van jhr. Gerhard Alberda van Menkema.
  10. Evert Barthold Tjarda van Starkenborgh (1704-1787). Evert Barthold trouwde in 1736 met Anna Geertruida Stachouwer (1712-1799) en overleed in Echtens- Hoogeveen.

.

Voor 1686 lieten Edzard (1657-1716) en Anna Habina de borg verbouwen, zoals nog steeds te zien is aan de steen met het jaartal 1686 in Romeinse cijfers (MDCLXXXVI) boven wat tegenwoordig de voordeur is van de borg. Verder is er een alliantiewapen Starkenborgh-Lewe met als hartschild Middelstum geplaatst. De verbouwing was ingrijpend door het afbreken van de westelijke vleugel en het poortgebouw.

Of ook het westelijk deel van de noordvleugel werd verbouwd is niet helemaal duidelijk, maar een rigoureuze verbouwing was het wel. Een L-vormige borg bleef over, geheel in de stijl van de zeventiende eeuw.

Tijdens restauratiewerkzaamheden, waarschijnlijk in de vijftiger of zestiger jaren, is dit glas- in-loodraampje gevonden onder de vloer. Het maakte deel uit van een veel groter glas-in-lood- raam, waarbij de familiewapens ook te zien zijn geweest. Helaas is dat verloren gegaan. De tekst is nog duidelijk zichtbaar: Edzart Jacob Tiaerda van Starckenborgh Heer van Leens Majoor te Paerde ten Dienste der Voor Eenighde Nederlanden. Anna Habbinna Tiaerda van Starckenborgh Geboren Lewe Vrouw Van Leens sijn Huisvrouw Anno 1689.

Na het overlijden van Edzard Jacob in 1716 op 59- jarige leeftijd bleef weduwe Anna Habina Lewe nog jaren op Verhildersum wonen, zij overleed in 1738.

Het collatierecht van de kerk te Leens bleef na het overlijden van haar man Edzard [acob in het bezit van Anna Habina. Zij was in het bezit van de unieke collatie wat betekent, dat zij alle rechten voor de inspraak die er zijn in haar bezit had. In het jaar 1728 liet zij een stenen muur bouwen bij het kerkhof om het van de straat te 'scheiden’.

In 1733 gaf zij aan de in die tijd bekende orgelbouwer Albertus Antoni Hinsz de opdracht tot het bouwen van een nieuw orgel met 26 stemmen voor het bedrag van FL 3400,-. Hinsz gebruikte bij de bouw drie balgen en een aantal pijpen uit het vorige orgeL Dat er opdracht werd gegeven tot het bouwen van een orgel was geen willekeurige keuze, het was in de zeventiende en achttiende eeuw een zeer belangrijk prestigeobject. Verhildersum en de Stichting Hinszorgel hebben dit seizoen een gezamenlijke expositie “Wereldlijke macht, kerkelijke pracht” ingericht op Verhildersum waarbij dit orgel een hoofdrol speelt.   

Deze informatie komt uit het boek: “Verhildersum terugkeer van de bewoners” van Jeanine Oostland.Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel van het Landgoed of te bestellen via de website.  

.

Onze leden
Cursus snoeien

Cursus snoeien fruitbomen


Voor wie kennis wil maken met het snoeien van hoogstam fruitbomen of kennis op wil frissen, is er een cursus op Landgoed Verhildersum op zaterdag 17 maart 2018.

Pomoloog Harry van der Laan bespreekt de beginselen van het snoeien, waarna het in de praktijk wordt geoefend.

Cursusduur: 9:00 tot 16:00 uur.

Kosten € 25,- (lunch inbegrepen).

Aanmelden op e-mailadres: info@verhildersum.nl

Print Email Pinterest Linkedin Twitter Facebook