Verhildersum_web_slider_01-1

Landgoed Verhildersum

Nieuws

Als de bomen eens konden praten - 10 december 2016

Vrijwel iedereen weet dat er in de provincie Groningen Borgen staan. Over de historie van deze borgen is veel bekend. Over de geschiedenis van de borgtuinen is veel minder bekend. Stichting Erfgoedpartners wil daar in samenwerking met de Borgen verandering in brengen.

Niet alleen door archiefonderzoek, maar ook door mensen die de borgterreinen hebben bezocht, of er herinneringen aan hebben te vragen wat zij er nog van weten.

Schrijf, praat mee over en luister naar de geschiedenis van de Borgtuin.
De geschiedenis van de borgtuin is tot nu toe nog weinig belicht. Niet alleen de architectonische geschiedenis maar ook om wat er in die tuinen gebeurd is.  Wat heeft er zich in al die jaren afgespeeld? Als de bomen eens konden praten.

Daarom wordt er borgtuincafé georganiseerd waar iedereen die een bijzondere herinnering heeft aan de tuinen zijn of haar verhaal kan vertellen. Behalve dat zij leuk zijn om te horen, kunnen de verhalen licht werpen op veranderingen, speciale planten en andere zaken die tot nog toe niet bekend waren. Ook foto’s kunnen veelzeggend zijn. Komt u ook om uw verhaal te vertellen en/of foto’s te laten zien. U kunt meeschrijven aan het verhaal over de geschiedenis van de borgtuin.

 

Borgtuincafé Landgoed Verhildersum Leens
Zaterdag 10 december, 13.30, museumcafé in de museumboerderij Verhildersum.

Opgeven kan via info@verhildersum.nl of tel. 0595-571430. De toegang is gratis.

Tijdens het tuincafé zal Martin Knol vertellen over de geschiedenis van de tuinen.

De laatste bewoner van het borgterrein vertelt over de borgtuin, van de 19e eeuw tot nu toe. Shyra Hueting zal De opening wordt verzorgen. Een bijzondere middag waar verschillende aspecten van de Borgtuin op Verhildersum worden belicht.

Een meneer vertelde dat zijn ouders vroeger, een hartje met initialen in een boom gesneden hebben. Een mevrouw vertelde dat, als zij in de herfst uit school kwam, kastanjes ging zoeken in de singel van Verhildersum. Maar tot aan het hek, verder kon je niet komen, dan kwam de hond blaffend aanstormen en rende ze snel weer weg.

Verhalen van niets zou je denken. Maar hieruit blijkt dus dat er grote bomen stonden in de singels, waaronder kastanjebomen, en dat er vroeger kennelijk een hek stond. Waardevolle informatie dus!

Vertel uw verhaal
Borg Verhildersum, die in de veertiende eeuw voor het eerst genoemd wordt, begon als zo vele borgen als steenhuis (een torenvormig stenen gebouw met dikke muren) en werd in de loop der tijd meermalen verbouwd tot (1792) de huidige vorm. Het landgoed rondom de borg herbergt vrijwel alle vormen van tuinen die je kan bedenken. De lusthof, voor het aangenaam vertoeven met een prieel achter de borg, een kruidentuin, een kas, een dierenweide, een boomgaard, een groentetuin bij het arbeidershuis en een boerenerf bij de museumboerderij.  De laatste eigenaars van de borg, de familie Frima haalden met diverse producten uit hun groente- en bloementuin en fruitkassen verschillende prijzen binnen bij deelname aan landelijke (nuts)tuinwedstrijden, maar nadat de borg in 1953 aan gemeente Leens werd verkocht viel het onderhoud terug. In 1968 is de borgtuin door Tine Clevering-Meijer en tuinarchitecte Renske Boon teruggebracht naar een historisch ontwerp en ingericht met ruim 1300 verschillende oude, lokale, planten- en kruidensoorten. Dit grondplan is nog steeds in de huidige tuin aanwezig, zij het met een kleiner assortiment. Een tekening van Beckeringh uit ca 1750 toont vrijwel hetzelfde ontwerp, maar of deze als voorbeeld heeft gediend is niet bekend. De beelden van Eddy Roos, ook een initiatief van Tine Clevering, vormen een waardevolle aanvulling  in de omlijsting van de borg.

Het tuincafé wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en de Gemeente De Marne.

Print Email Pinterest Linkedin Twitter Facebook